อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานสร้างอัลบั้ม

อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 ด้วยเทศบาลตำบลยางคำ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชน/เยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลยางคำและกลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดิน มีจิตสำนึกตระหนักถึงความสำคัญและมีความรู้ความเข้าใจนโยบายหลักในการควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล โดยมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เฝ้าระวังและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการ

วันที่ : 2 2563 : 20:49  37 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ

เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40240

E-mail : yangkhamlocal@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 043 451 043

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.yangkhamlocal.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่