โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลยางคำและองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ - อัลบั้มรูปปฏิบัติงานสร้างอัลบั้ม

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลยางคำและองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้   
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลยางคำและองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์ ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ : 16 2563 : 18:28  45 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ

เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40240

E-mail : yangkhamlocal@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 043 451 043

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.yangkhamlocal.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่