ประชุมประชาคมในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) - อัลบั้มรูปปฏิบัติงานสร้างอัลบั้ม

ประชุมประชาคมในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
ประชุมประชาคมในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมต้นยางทอง เทศบาลตำบลยางคำ

 

วันที่ : 4 2563 : 19:24  18 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ

เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40240

E-mail : yangkhamlocal@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 043 451 043

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.yangkhamlocal.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่