ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น- วีดีโอกิจกรรม

  

หมวดหมู่  :: รวมกิจกรรม Video ::  ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

หมวด : รวมกิจกรรม Video  อัปโหลดเมื่อ 04-Jun-2020 06:09:39 PM Pageview : 18

 

นายสุพจน์   นามโคตร

นายสุพจน์ นามโคตร
นายกเทศมนตรีตำบลยางคำ

นายอดิศักดิ์    วงโยธา

นายอดิศักดิ์ วงโยธา
รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคำ

นายช่วง   รินทวุธ

นายช่วง รินทวุธ
รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคำสำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ

เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40240

E-mail : yangkhamlocal@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 043 451 043

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.yangkhamlocal.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่