แจ้งการย้ายปลายทาง- ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

  

ดาวน์โหลดไฟล์หมวด  :: 

 แจ้งการย้ายปลายทาง

แจ้งการย้ายปลายทาง
 15  2563 |  15 ผู้ชม |   15 โหลด 
ชื่อเอกสารดาวน์โหลด ขนาด โหลด ไฟล์

นายสุพจน์   นามโคตร

นายสุพจน์ นามโคตร
นายกเทศมนตรีตำบลยางคำ

นายอดิศักดิ์    วงโยธา

นายอดิศักดิ์ วงโยธา
รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคำ

นายช่วง   รินทวุธ

นายช่วง รินทวุธ
รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคำสำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ

เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40240

E-mail : yangkhamlocal@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 043 451 043

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.yangkhamlocal.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่