ข้อมูลชุมชน / หมู่บ้าน- ข้อมูลทั่วไปข้อมูลชุมชน / หมู่บ้าน

 

ข้อมูลชุมชน / หมู่บ้าน
ตำบลยางคำ ได้แยกออกมาจากตำบลจระเข้ จัดตั้งเป็นตำบลยางคำเมื่อปี พ.ศ.2511 ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองเรือ ประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านยางคำ หมู่ 2 บ้านยางคำ หมู่ 3 บ้านหนองหว้า หมู่ 4 บ้านดอนแขม หมู่ 5 บ้านนางิ้ว หมู่ 6 บ้านดอนคอม หมู่ 7 บ้านหนองแวง หมู่ 8 บ้านดอนหัน หมู่ 9 บ้านหนองนาวงษ์ หมู่ 10 บ้านหนองแดง หมู่ 11 บ้านแดงน้อย หมู่ 12 บ้านนางิ้ว หมู่ 13 บ้านยางคำ หมู่ 14 บ้านยางคำ
 


สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ

เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40240

E-mail : yangkhamlocal@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 043 451 043

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.yangkhamlocal.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่