โครงสร้างการบริหารงาน- ข้อมูลทั่วไปโครงสร้างการบริหารงาน

 

โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบลยางคำ


สภาเทศบาลตำบลยางคำหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลยางคำ


 


สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ

เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40240

E-mail : yangkhamlocal@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 043 451 043

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.yangkhamlocal.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่