ผู้บริหารท้องถิ่น- บุคลากรผู้บริหารท้องถิ่น

ชื่อ-สกุล : นายสุพจน์ นามโคตร
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
กลุ่มงาน : ผู้บริหารท้องถิ่น
ลักษณะของงาน : ผู้บริหารท้องถิ่น
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ คลิกเพื่อโทร
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายอดิศักดิ์ วงโยธา
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
กลุ่มงาน : ผู้บริหารท้องถิ่น
ลักษณะของงาน : ผู้บริหารท้องถิ่น
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ คลิกเพื่อโทร
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายช่วง รินทวุธ
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
กลุ่มงาน : ผู้บริหารท้องถิ่น
ลักษณะของงาน : ผู้บริหารท้องถิ่น
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ คลิกเพื่อโทร
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายสมจิตร นามกอง
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตำบลยางคำ
กลุ่มงาน : ผู้บริหารท้องถิ่น
ลักษณะของงาน : ผู้บริหารท้องถิ่น
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ คลิกเพื่อโทร
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายปาฎิหาริย์ บุญชาย
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรี ตำบลยางคำ
กลุ่มงาน : ผู้บริหารท้องถิ่น
ลักษณะของงาน : ผู้บริหารท้องถิ่น
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ คลิกเพื่อโทร
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ

นายสุพจน์   นามโคตร

นายสุพจน์ นามโคตร
นายกเทศมนตรีตำบลยางคำ

นายอดิศักดิ์    วงโยธา

นายอดิศักดิ์ วงโยธา
รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคำ

นายช่วง   รินทวุธ

นายช่วง รินทวุธ
รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคำสำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ

เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40240

E-mail : yangkhamlocal@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 043 451 043

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.yangkhamlocal.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่