ผู้บริหารพนักงานราชการท้องถิ่น- บุคลากรผู้บริหารพนักงานราชการท้องถิ่น

ชื่อ-สกุล : นายสัณห์ แสนแสง
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลยางคำ
กลุ่มงาน : ผู้บริหารพนักงานราชการท้องถิ่น
ลักษณะของงาน : ผู้บริหารพนักงานราชการท้องถิ่น
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ คลิกเพื่อโทร
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายสัณห์ แสนแสง
ตำแหน่ง : รองปลัดเทศบาลตำบลยางคำ
กลุ่มงาน : ผู้บริหารพนักงานราชการท้องถิ่น
ลักษณะของงาน : ผู้บริหารพนักงานราชการท้องถิ่น
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ คลิกเพื่อโทร
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายปรัชญา เจียรจำนงค์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
กลุ่มงาน : ผู้บริหารพนักงานราชการท้องถิ่น
ลักษณะของงาน : ผู้บริหารพนักงานราชการท้องถิ่น
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ คลิกเพื่อโทร
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นางล้อมดาว พิมพ์คำไหล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
กลุ่มงาน : ผู้บริหารพนักงานราชการท้องถิ่น
ลักษณะของงาน : ผู้บริหารพนักงานราชการท้องถิ่น
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ คลิกเพื่อโทร
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายอารูณ ผักเฒ่า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง
กลุ่มงาน : ผู้บริหารพนักงานราชการท้องถิ่น
ลักษณะของงาน : ผู้บริหารพนักงานราชการท้องถิ่น
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ คลิกเพื่อโทร
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายพงษ์พรรณ ไวว่อง
ตำแหน่ง : รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
กลุ่มงาน : ผู้บริหารพนักงานราชการท้องถิ่น
ลักษณะของงาน : ผู้บริหารพนักงานราชการท้องถิ่น
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ คลิกเพื่อโทร
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ

นายสุพจน์   นามโคตร

นายสุพจน์ นามโคตร
นายกเทศมนตรีตำบลยางคำ

นายอดิศักดิ์    วงโยธา

นายอดิศักดิ์ วงโยธา
รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคำ

นายช่วง   รินทวุธ

นายช่วง รินทวุธ
รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคำสำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ

เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40240

E-mail : yangkhamlocal@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 043 451 043

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.yangkhamlocal.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่