หน่วยตรวจสอบภายใน- บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล : นายอัษฎางค์ ใบลาด
ตำแหน่ง : ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
กลุ่มงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน
ลักษณะของงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ คลิกเพื่อโทร
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ


สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ

เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40240

E-mail : yangkhamlocal@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 043 451 043

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.yangkhamlocal.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่