ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

 

ดาวน์โหลด/บริการประชาชน   

รายการหนังสือราชการ ไฟล์
 เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุล 

(15-06-2020 || อ่าน : 90 )

46.5 KBs

 บัตรประจำตัวประชาชนหายหรือบัตรถูกทำลาย 

(15-06-2020 || อ่าน : 80 )

120.7 KBs

 บัตรประจำตัวประชาชนเดิมชำรุด 

(15-06-2020 || อ่าน : 90 )

59.12 KBs

 แจ้งการย้ายปลายทาง 

(15-06-2020 || อ่าน : 101 )

68.74 KBs

 ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน 

(15-06-2020 || อ่าน : 83 )

141.28 KBs

 ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก 

(15-06-2020 || อ่าน : 119 )

130.72 KBs

 การแจ้งย้ายออก 

(15-06-2020 || อ่าน : 57 )

68.89 KBs

 การแจ้งย้ายเข้า 

(15-06-2020 || อ่าน : 62 )

68.23 KBs

 การแจ้งตาย 

(15-06-2020 || อ่าน : 63 )

68.6 KBs

 การแจ้งเกิดเกินกำหนด 

(15-06-2020 || อ่าน : 58 )

68.41 KBs

 การแจ้งเกิด 

(15-06-2020 || อ่าน : 61 )

68.73 KBs

 การจดทะเบียนหย่า 

(15-06-2020 || อ่าน : 58 )

96.34 KBs

 การจดทะเบียนสมรส 

(15-06-2020 || อ่าน : 57 )

105.32 KBs

 การจดทะเบียนรับรองบุตร 

(15-06-2020 || อ่าน : 60 )

68.8 KBs

 การขออนุญาประกอบการ 

(15-06-2020 || อ่าน : 62 )

115.91 KBs

 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

(15-06-2020 || อ่าน : 59 )

97.11 KBs

 การขออนุญาใช้เครื่องขยายเสียง 

(15-06-2020 || อ่าน : 59 )

75.38 KBs

 การขอหมายเลขประจำบ้าน 

(15-06-2020 || อ่าน : 61 )

30.08 KBs

 การขอร่วมใช้นามสกุล 

(15-06-2020 || อ่าน : 62 )

67.36 KBs

 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามรายการที่นำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 

(05-06-2020 || อ่าน : 80 )

0 Bytes
สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ

เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40240

E-mail : yangkhamlocal@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 043 451 043

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.yangkhamlocal.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่