โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน ไทย ? เวียดนาม- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  ข่าวสำนักปลัด  โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน ไทย ? เวียดนาม

โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน ไทย – เวียดนาม ระหว่างโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ และ โรงเรียน เล กุ๋ย โดน ปีการศึกษา 2562  

  โพสต์ : 05-04-2020

 

นายสุพจน์   นามโคตร

นายสุพจน์ นามโคตร
นายกเทศมนตรีตำบลยางคำ

นายอดิศักดิ์    วงโยธา

นายอดิศักดิ์ วงโยธา
รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคำ

นายช่วง   รินทวุธ

นายช่วง รินทวุธ
รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคำสำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ

เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40240

E-mail : yangkhamlocal@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 043 451 043

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.yangkhamlocal.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่