หัวหน้าส่วนราชการ :: สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ

นายสุระชัย ศิลาศรี
ปลัดเทศบาลตำบลยางคำ
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:099-3699225 -


นายสุระชัย ศิลาศรี
ปลัดเทศบาลตำบลยางคำ
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:099-3699225 -


นายสุระชัย ศิลาศรี
ปลัดเทศบาลตำบลยางคำ
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:099-3699225 -


จ่าเอกวันชัย ชัยจริยาวัตร
รองปลัดเทศบาลตำบลยางคำ
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:0804908555 -


จ่าเอกวันชัย ชัยจริยาวัตร
รองปลัดเทศบาลตำบลยางคำ
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:0804908555 -


จ่าเอกวันชัย ชัยจริยาวัตร
รองปลัดเทศบาลตำบลยางคำ
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:0804908555 -


นายปรัชญา เจียรจำนงค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:089-4564356 -


นางล้อมดาว พิมพ์คำไหล
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:065-3371317 -


นายเรืองเดช ดีบุรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:0957469838 -


นายพงษ์พรรณ ไวว่อง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:0810539018 -


นายปรัชญา เจียรจำนงค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:089-4564356 -


นางล้อมดาว พิมพ์คำไหล
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:065-3371317 -


นายเรืองเดช ดีบุรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:0957469838 -


นายพงษ์พรรณ ไวว่อง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:0810539018 -


นายปรัชญา เจียรจำนงค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:089-4564356 -


นางล้อมดาว พิมพ์คำไหล
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:065-3371317 -


นายเรืองเดช ดีบุรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:0957469838 -


นายพงษ์พรรณ ไวว่อง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:0810539018 -ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย