สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม ข้อมูล ITA Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ
Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ
เข้าสู่ระบบสมาชิก
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดเทศบาล


ประกาศด่วน!บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระบบอินทราเน็ทPage 1 of 25

ทำเนียบบุคลากร

นายวรวุฒิ หล้าทุม

นายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
คณะผู้บริหาร
โทร : 083-9036762
Email : -

นายสายัณ สินทร

รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
คณะผู้บริหาร
โทร : 084-9523928
Email : -

นายเอนก ลุนนากัน

รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
คณะผู้บริหาร
โทร : 082-8515868
Email : -

นายบุญล้น ขานพล

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
คณะผู้บริหาร
โทร : 095-1413950
Email : -

นายนิพนธ์ สุขประเสริฐ

เลขานุการ
นายกเทศมนตรีตำบลยางคำ

คณะผู้บริหาร
โทร : 081-5925157
Email : -

นายประดิษฐ์ นวลบุญมา

ประธานสภาเทศบาลตำบลยางคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 084-6813791
Email : -

นายสุวิทย์ โพธิปัสสา

รองประธานสภาเทศบาลตำบลยางคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 083-2016866
Email : -

นายรุ่งเรือง ธนปราชญ์เปรื่อง

ปลัดเทศบาลตำบลยางคำ
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร : 094-2839799
Email : -


เข้าสู่ระบบสมาชิก

Avatar
เข้าร่วมกลุ่ม LINE
บริการประชาชน ทต.ยางคำ

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนส่วนร่วม

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ติดตามเรา Facebookรับ-ส่ง อีเมลภายใน
สถิติใช้งานเว็บไซต์

วันนี้
329
คน
เมื่อวาน
0
คน
เดือนนี้
0
คน
เดือนที่แล้ว
0
คน
ปีนี้
0
คน
ปีที่แล้ว
0
คน


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย