สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม ข้อมูล ITA Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ
Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ
เข้าสู่ระบบสมาชิก
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน

ภาพกิจกรรมบริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระบบอินทราเน็ท  • ข้อความที่ต้องการค้นหา...
    สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ
  • Page of

ทำเนียบบุคลากร

นายวรวุฒิ หล้าทุม

นายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
คณะผู้บริหาร
โทร : 083-9036762
Email : -

นายสายัณ สินทร

รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
คณะผู้บริหาร
โทร : 084-9523928
Email : -

นายเอนก ลุนนากัน

รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
คณะผู้บริหาร
โทร : 082-8515868
Email : -

นายบุญล้น ขานพล

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
คณะผู้บริหาร
โทร : 095-1413950
Email : -

นางสาวพัชรี แหล่ป้อง

เลขานุการ
นายกเทศมนตรีตำบลยางคำ

คณะผู้บริหาร
โทร : 084-0925342
Email : -

นายประดิษฐ์ นวลบุญมา

ประธานสภาเทศบาลตำบลยางคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 084-6813791
Email : -

นายสุวิทย์ โพธิปัสสา

รองประธานสภาเทศบาลตำบลยางคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 083-2016866
Email : -

นายสุระชัย ศิลาศรี

ปลัดเทศบาลตำบลยางคำ
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร : 099-3699225
Email : -


เข้าสู่ระบบสมาชิก

Avatar
เข้าร่วมกลุ่ม LINE
บริการประชาชน ทต.ยางคำ

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนส่วนร่วม

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ติดตามเรา Facebookรับ-ส่ง อีเมลภายใน
สถิติใช้งานเว็บไซต์

วันนี้
6
คน
เมื่อวาน
0
คน
เดือนนี้
0
คน
เดือนที่แล้ว
0
คน
ปีนี้
0
คน
ปีที่แล้ว
0
คน

สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ

สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ
เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40240
E-mail : 6400406@DLa.go.th เบอร์ติดต่อ : 043 451 043
Copyright © 2022. Template All Rights Reserved. | By www.huaitoei.go.th Design by Siamweb2U.com

Powered by : siamweb2u.comข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย