เว็บบอร์ด กระดานถามตอบ :: สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม ข้อมูล ITA Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ
การปกครองส่วนท้องถิ่น | สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ

การปกครองส่วนท้องถิ่น

โพสต์โดย : Goddess เมื่อ 24 ก.ค. 2566 น. อ่าน 82 ตอบ 0

การปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่อำเภอหนองเรือประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลหนองเรือ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองเรือ เทศบาลตำบลดอนโมง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านกงและตำบลจระเข้ เทศบาลตำบลหนองแก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกุดกว้างและตำบลโนนสะอาด เทศบาลตำบลโนนทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนทองทั้งตำบล เทศบาลตำบลกุดกว้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดกว้าง (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองแก) เทศบาลตำบลยางคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางคำทั้งตำบล เทศบาลตำบลโนนสะอาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสะอาด (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองแก) เทศบาลตำบลบ้านผือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านผือทั้งตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองเรือ (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองเรือ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเม็งทั้งตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกง (นอกเขตเทศบาลตำบลดอนโมง) องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจระเข้ (นอกเขตเทศบาลตำบลดอนโมง) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนทันทั้งตำบล

ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย