สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม ข้อมูล ITA Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ
Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ
เข้าสู่ระบบสมาชิก
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดเทศบาล

ภาพกิจกรรมบริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระบบอินทราเน็ทประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลยางคำ :: ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการเทศบาลตำบลยางคำ ประจำปีงบประมา 2567 :: ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลยางคำ ประจำปีงบประมา 2567 :: กองการศึกษาจัดอบรมในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 :: ข่าวประชาสัมพันธ์ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง :: ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ :: แบบ บก.06 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี :: ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านหนองหว้าไปบ้านหินกอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ :: เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านหนองหว้าไปบ้านหินกอง ::
โครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค ขนาดใหญ่ เทศบาลตำบลยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ภาพกิจกรรม

รายการข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

รายการวิดีโอกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ

หนังสือราชการ สถ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เนื้อหาอื่นๆที่ต้องการแสดง

e-GP ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

คำถามที่พบบ่อย

กิจกรรมบน Facebook

เว็บบอร์ด


ทำเนียบบุคลากร

นายวรวุฒิ หล้าทุม

นายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
คณะผู้บริหาร
โทร : 083-9036762
Email : -

นายสายัณ สินทร

รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
คณะผู้บริหาร
โทร : 084-9523928
Email : -

นายเอนก ลุนนากัน

รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
คณะผู้บริหาร
โทร : 082-8515868
Email : -

นายบุญล้น ขานพล

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
คณะผู้บริหาร
โทร : 095-1413950
Email : -

นางสาวพัชรี แหล่ป้อง

เลขานุการ
นายกเทศมนตรีตำบลยางคำ

คณะผู้บริหาร
โทร : 084-0925342
Email : -

นายประดิษฐ์ นวลบุญมา

ประธานสภาเทศบาลตำบลยางคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 084-6813791
Email : -

นายสุวิทย์ โพธิปัสสา

รองประธานสภาเทศบาลตำบลยางคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 083-2016866
Email : -

นายสุระชัย ศิลาศรี

ปลัดเทศบาลตำบลยางคำ
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร : 099-3699225
Email : -


เข้าสู่ระบบสมาชิก

Avatar
เข้าร่วมกลุ่ม LINE
บริการประชาชน ทต.ยางคำ

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนส่วนร่วม

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ติดตามเรา Facebookรับ-ส่ง อีเมลภายใน
สถิติใช้งานเว็บไซต์

วันนี้
98
คน
เมื่อวาน
0
คน
เดือนนี้
0
คน
เดือนที่แล้ว
0
คน
ปีนี้
0
คน
ปีที่แล้ว
0
คน


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย