สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม ข้อมูล ITA Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ
Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ
เข้าสู่ระบบสมาชิก
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดเทศบาล


ประกาศด่วน!บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระบบอินทราเน็ทประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สคบ. หลอกลวงประชาชน :: คู่มือการให้บริการ e–Service :: เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป :: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2567 :: ขอเชิญผู้ที่มาใช้บริการทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) :: ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลยางคำ :: ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการเทศบาลตำบลยางคำ ประจำปีงบประมา 2567 :: ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลยางคำ ประจำปีงบประมา 2567 :: กองการศึกษาจัดอบรมในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 :: ข่าวประชาสัมพันธ์ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ::
โครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค ขนาดใหญ่ เทศบาลตำบลยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ภาพกิจกรรม

รายการข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

รายการวิดีโอกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ

หนังสือราชการ สถ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เนื้อหาอื่นๆที่ต้องการแสดง

e-GP ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

คำถามที่พบบ่อย

กิจกรรมบน Facebook

เว็บบอร์ด


ทำเนียบบุคลากร

นายวรวุฒิ หล้าทุม

นายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
คณะผู้บริหาร
โทร : 083-9036762
Email : -

นายสายัณ สินทร

รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
คณะผู้บริหาร
โทร : 084-9523928
Email : -

นายเอนก ลุนนากัน

รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
คณะผู้บริหาร
โทร : 082-8515868
Email : -

นายบุญล้น ขานพล

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
คณะผู้บริหาร
โทร : 095-1413950
Email : -

นายนิพนธ์ สุขประเสริฐ

เลขานุการ
นายกเทศมนตรีตำบลยางคำ

คณะผู้บริหาร
โทร : 081-5925157
Email : -

นายประดิษฐ์ นวลบุญมา

ประธานสภาเทศบาลตำบลยางคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 084-6813791
Email : -

นายสุวิทย์ โพธิปัสสา

รองประธานสภาเทศบาลตำบลยางคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 083-2016866
Email : -

นางสาวอิระณัฏฐ์ แสนแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลยางคำ
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร : 084-2616282
Email : -


เข้าสู่ระบบสมาชิก

Avatar
เข้าร่วมกลุ่ม LINE
บริการประชาชน ทต.ยางคำ

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนส่วนร่วม

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ติดตามเรา Facebookรับ-ส่ง อีเมลภายใน
สถิติใช้งานเว็บไซต์

วันนี้
212
คน
เมื่อวาน
0
คน
เดือนนี้
0
คน
เดือนที่แล้ว
0
คน
ปีนี้
0
คน
ปีที่แล้ว
0
คน


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย